Välkommen till E-tjänst förskola, fritidshem & skola

Dina kontaktuppgifter som mobilnummer och e-postadress är viktiga så vi kan komma i kontakt med dig. Notiser skickas via e-post. Vänligen kontrollera dina kontaktuppgifter under "Min sida" när du loggat in.

Ansökan till förskola och fritidshem
Här gör du din ansökan till förskola och fritidshem, samt till natt och helgomsorg. Behövs omsorg både på dag- och natt/helgtid göras två ansökningar.
För att påbörja en ansökan väljer du verksamhet i menyn ovan.För att följa ditt ärende och få tillgång till "Min sida" måste du logga in med e-legitimation. Där kan du besvara erbjudande, skriva in och ändra schema, lämna in inkomst, ändra dina kontaktuppgifter, säga upp din plats m.m.

Skolbyte och utflyttningsanmälan
Som vårdnadshavare gör du här din önskan om skolbyte inom Oskarshamns kommun.Båda vårdnadshavarna ska godkänna ansökan.
Utflyttning av elev görs ENDAST när man ska flytta ut från Oskarshamns kommun.

Folkbokförd i annan kommun än Oskarshamn
Är man folkbokförd i annan kommun än Oskarshamn ska blanketten "Ansökan om mottagande från annan kommun" skickas in till Bildningsförvaltningen när en ansökan görs. Klicka här för att komma till blanketten

En ansökan till förskola och fritidshem samt inflyttningsansökan till grundskolan görs utan att logga in om man är folkbokförd i annan kommun.


Har du frågor om BankID, vänligen kontakta din bank.

Logga in med Bankid