Välkommen till E-tjänst förskola, fritidshem & skola

Dina kontaktuppgifter som mobilnummer och e-postadress är viktiga så vi kan komma i kontakt med dig. Notiser skickas via e-post. Vänligen kontrollera dina kontaktuppgifter under "Min sida" när du loggat in.


Inflyttning och ansökan om mottagande för barn/elev från annan kommun
Är man folkbokförd i annan kommun än Oskarshamn ska blanketten "Ansökan om mottagande från annan kommun" skickas in till Bildningsförvaltningen när en ansökan görs här. Klicka här för att komma till blanketten

En ansökan till förskola och fritidshem samt inflyttningsansökan till grundskolan görs utan att logga in om man är folkbokförd i annan kommun.


Ansökan till förskola och fritidshem
Här gör du din ansökan till förskola och fritidshem, samt till natt och helgomsorg. Behövs omsorg både på dag- och natt/helgtid göras två ansökningar. För att påbörja en ansökan väljer du verksamhet i menyn ovan.
OBS! För att följa dina ärenden och få tillgång till "Min sida" måste du logga in med BankID. Under "Min sida" besvarar man erbjudande, skriva in och ändrar schema, lämnar inkomst, ändra dina kontaktuppgifter, säger upp din plats m.m.


Skolbyte och utflyttningsanmälan
Inloggning krävs för att göra en önskan om skolbyte inom Oskarshamns kommun. Båda vårdnadshavarna ska godkänna ansökan.

Utflyttning av elev görs ENDAST när man ska flytta ut från Oskarshamns kommun alternativt har fått skolplacering i en friskolan på annan ort.


Har du frågor om BankID, vänligen kontakta din bank.

Logga in med Bankid